HỢP TIẾNG MỪNG KÍNH
Lm. Kim Long1/ Hợp tiếng mừng kính Mẹ Chúa Thiên Đình lừng hương khiết trinh và chan chứa ân tình. Lung linh tựa ánh trăng rạng ngời. Ôi Mẹ Chúa Trời rực rỡ tựa thái dương cao vời chiếu soi mọi nơi

2/ Hòa khúc nhạc mới dệt ý thơ trời tụng ca khắp nơi. Mẹ cao sáng muôn đời. Bao la tình mến luôn dạt dào như ngọn sóng trào. Lòng Mẹ tựa suối luôn ngọt ngào ấm êm dường bao

3/ trìu mến cầu khẩn cuộc sống gian trần rộng ban phúc ân Mẹ nâng đỡ bao lần. Lênh đênh thuyền giữa khơi mịt mờ đâu là bến bờ, một Mẹ là chốn con nương nhờ bến quê hằng mơ