KHÔNG AI LÀM TÔI HAI CHỦ
Lm. Pet Huy HoàngĐK. Không có gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, hoặc là ghét chủ này mà yêu mến chủ kia, hoặc gắn bó chủ này mà khinh ghét chủ nọ. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi bạc tiền

1/ Dẫu nhiều tiền lắm bạc con chỉ là người quản lý thôi. Lạm dụng ơn Chúa ban sẽ đến ngày bị loại trừ lên án. Hãy khôn ngoan dự liệu để đến khi từ giã nhiệm vụ được mời vào chốn bình an, hưởng phúc lộc của cõi thiên đàng

2/ Quỹ thời giờ Chúa tặng, con đã dành để cho xác thân, dù hồn con vẫn luôn biết có ngày đời trần gian sẽ hết. Thế nhưng con để lòng nặng trĩu lo chuyện của phàm trần mà để hồn vắng niềm tin, hạnh phúc thật chẳng biết đi tìm

3/ Con thường lừa dối mình bằng ý tưởng đẹp trong nghĩ suy. Trọn đời tin Chúa thôi, Chúa chính là cội nguồn ơn cứu rỗi! Thế nhưng trong thực hành con đã không còn biết hồn mình, miệt mài tìm kiếm giàu sang mà không màng phần rỗi linh hồn

4/ Mê của cải thế trần thì Chúa chẳng còn trong trí tâm. Tiền bạc vua của con. Chúa đất trời thì lòng con quên lãng. Đến khi con lìa đời người thế gian nhìn nở nụ cười, được lời cả hết trần gian hồn mất thì nào có ích gì?