NGÀY HỒNG ÂN 3
Lm. Vũ Mộng Thơ1/ Con xin dâng lên Chúa Trời là Cha từ nhân bông lúa vàng cùng với nho lành, và cùng dâng lên muôn ngàn hoa và muôn trái tim với lời ca cảm mến tạ ơn

ĐK. Dâng lên này chén rượu nồng tâm tư và trót cuộc đời thuộc về Cha. Xin thương nhận lấy lòng thành cho con trung tín trọn niềm với Cha hiền

2/ Con xin dâng lên Chúa ngàn hồng ân ngày qua như nước nguồn tưới mát cuộc đời. Tình Ngài yêu con như biển khơi ngàn năm vẫn xanh ươm hồng con đôi môi tạ ơn