DÂNG BÁNH RƯỢU
Hoàng Vũ1/ Con xin dâng lên Chúa rượu nho bánh miến tinh tuyền để thành Mình Máu Chúa, lễ tế cứu độ trần gian. Con xin dâng lên Chúa niềm tin cậy mến chân thành, con nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt xuống muôn ơn lành

ĐK. Tôn vinh Ngôi Cha toàn năng vô thủy vô chung. Tôn vinh Ngôi Con là chiên gánh tội trần gian. Tôn vinh Ngôi Ba tình yêu đuốc sáng nơi nơi. Tôn vinh Ba ngôi ngày nay đến muôn muôn đời

2/ Con xin dâng lên Chúa đời con tháng tháng năm dài, bao hy sinh gian khó trí óc với đôi bàn tay. Con xin dâng lên Chúa niềm vui cùng nỗi ưu phiền, con nguyện xin Thiên Chúa xuống phúc khắp nơi an lành

3/ Con xin dâng lên Chúa lời ca khúc hát nhịp nhàng, như hương bay thơm ngát chất ngất vút lên trời cao. Con xin dâng lên Chúa lời kinh thành kính nhiệm mầu, con nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt đoái thương các hồn