CHÍNH CHÚA GÌN GIỮ BẠN
Hồng Trần Phạm Đình Đài1/ Ngước mắt lên đỉnh núi, tôi tìm đâu sức hộ phù? Chính Chúa hộ phù tôi Đấng dựng nên cả đất trời, tay Chúa hằng gìn giữ bạn không để lỡ bước sa chân. Giavê hằng canh giữ bạn chẳng ngủ quên bao giờ. Người gần bên là chính Chúa, bóng Chúa luôn rợp che. Nhật Nguyệt ngày đêm vẫn thế không gây họa đến bạn. Ngài chở che trong khốn khó, hồn bạn Ngài canh giữ. Dù đời bạn bao sóng gió Chúa gìn giữ mỗi ngày

2/ Nếu Chúa không trợ giúp con tìm đâu chỗ nương nhờ? Nếu Chúa không chở che con tìm đâu chỗ an toàn?. Thiên Chúa là Đấng tín thành luôn gìn giữ bước con đi. Yêu thương là danh của Ngài mãi tín trung một lòng. Ngài giận trong giây phút đó như yêu thương nhiều hơn, đời bạn bao thương tích đó Chúa thí mạng chữa lành. Cuộc đời bao nhiêu thánh giá Ngài cùng bạn chung vác. Dù bạn nhiều phen vấp ngã chính Ngài đỡ nâng lên

3/ Những lúc con cần Chúa sao Ngài như rất xa vời? Những lúc con nài van sao Ngài như chẳng nghe lời? Con kiếm tìm trong thất vọng sao Ngài vẫn mãi nơi đâu? Cô đơn nhìn bãi cát dài Chúa bỏ con đơn hành. Này người con Ta dấu ái Ta không hề lìa con,n Ta vẫn thấu Ta nghe lời con cầu. Nhiều lần con không dám bước là một mình Ta bước, lòng Trời yêu thế đấy Ta bồng bế trên tay

Kết: Ngước mắt lên đỉnh núi, tôi tìm đâu sức hộ phù? Chính Chúa hộ phù tôi Đấng dựng nên cả đất trời, tay Chúa hằng gìn giữ bạn không để lỡ bước sa chân. Giavê hằng canh giữ bạn chẳng ngủ quên bao giờ.