TẠ ƠN CHÚA ĐÃ LÀM NGƯỜI
Hồng Trần Phạm Đình Đài1/ Cảm tạ Cha đã cho con được gọi "Cha". Cảm tạ Cha, đã cho con được làm con. Cha đã ban cho đời một người Con Cha dấu yêu muôn đời. Con cám ơn suốt đời chúc tụng Cha với lòng cảm mến

ĐK. Chúa xuống làm Người mở cho con lối lên Trời. Chúa chết chuộc tội và Phục Sinh ban Thánh Linh cho con người. Con xin cảm tạ muôn hồng ân Chúa ban trong đời

2/ Cảm tạ Cha đã yêu thương mời gọi con, mời gọi con sống vui trong nguồn tình yêu. Hợp với Giêsu con được sự sống từ Thánh Linh tuôn tràn. Con cám ơn suốt đời chúc tụng Cha với lòng cảm mến


3/ Cảm tạ Cha đã ban lương thực thần linh, con được sống, sống trong suối nguồn Phục Sinh. Thịt máu Giêsu nay là thần lương sự sống cho con người. Con cám ơn suốt đời chúc tụng Cha với lòng cảm mến

KẾT: Con xin cảm tạ, trót đời con là lời tạ ơn