HIẾN LỄ TIN YÊU
Hồng Trần Phạm Đình ĐàiĐK. Giờ đây con nguyện dâng tấm thân xác hồn tinh trắng như rượu nho bánh miến với hương trầm bay về ngai Chúa. Nguyện xin cho tình yêu tháng năm vững bền chẳng phai. Con yêu Chúa như Chúa thương con muôn đời

1/ Bao năm Chúa luôn chở che, nhiều phen thuyền con xa bến. Chúa ơi tha tội lỗi con. Chúa ơi xin nhận lấy con như của lễ toàn thiêu

2/ Xin dâng tấm lòng mến yêu, hồn con giờ dâng hiến Chúa, đắng cay vui buồn thế nhân, hiến dâng như rượu bánh thơm làm của lễ tình yêu