ĐI BÌNH AN
Hồng Trần & Phạm Đình Đài

Lạy Chúa! Giờ đây xin để tôi tớ Ngài đi bình an, vì Lời Chúa đã hứa xưa và vì chính mắt con nay được ngắm xem ơn cứu độ của Chúa. Ơn cứu độ đến với muôn dân chiếu rạng ngời ánh sáng thi ân và vinh quang cho Israel Dân Ngài.