NGÁT HƯƠNG CỨU ĐỘ
Hồng Trần Phạm Đình ĐàiĐK. Tôi viết bài ca (viết từ ban mai). Tôi hát bài ca (hát mừng Thiên Chúa). Vì ơn cứu độ, cứu độ muôn dân. Tôi kết vần thơ (kết từng đường tơ) ươm những mộng mơ (mơ về bên Chúa) Mừng ơn cứu độ chan hòa trong tôi. Tôi hát bài ca

1/ Chúa là Đấng lòng tôi ước vọng tình Ngài yêu thương muôn ngàn năm vững bền. Khi bình minh hay trong hoàng hôn xin dâng về Ngài ngàn muôn câu ca

2/ Chúa là sức mạnh tôi vững lòng dù trời đêm đen hay dù khi nắng hồng, luôn cậy trông dâng muôn lời kinh xin dâng về Ngài ngàn muôn câu ca

3/ Chúa toàn năng dập tan ác thần, vì tội nhân gian nên Ngài đã xuống trần. Vâng lời Cha treo trên thập giá xin dâng về Ngài ngàn muôn câu ca

4/ Chúa cực thánh từ bi chí lành, người giàu tay không dân nghèo cho ấm lòng. Ban hồng ân cho ai thành tâm xin dâng về Ngài ngàn muôn câu ca

5/ Chúa tự hiến làm chiên cứu độ ngự lại dương gian nuôi đoàn dân khốn cùng, ban thần lương cho ai nghèo đói xin dâng về Ngài ngàn muôn câu ca