KHÚC HÁT DÂNG ĐỜI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh1/ Chúa ơi! Đời con có chi nhiều, dù bao gian khó tiếng khóc than đìu hiu. Trong gió mưa đơn côi ngập lối hay những khi mắt đong lệ rơi con vẫn trông lên Ngài Chúa ơi. Lời nguyện cầu trong nức nở đầy vơi

ĐK. Yêu thương con muốn dâng Ngài cuộc đời. Xin thương nâng đỡ thân phận nhỏ nhoi. Trao dâng trọn niềm tin nơi Chúa, tiếng lòng hòa lời ca khắp nơi

2/ Chúa ơi! Đời con hiến dâng Ngài, niềm tin tha thiết mãi mãi không phai. Xin thứ tha những khi lầm lỡ, xin đỡ nâng những khi sầu lo. Xin ủi an những lần ngã sa, trọn cuộc đời xin hứa thuộc về Cha