XIN ĐƯỢC MÃI BÊN NHAU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh1/ Xin được mãi bên nhau chung xây giấc mộng đầu. Xin được mãi bên nhau vun mơ ước ngày sau. Tình mãi xin thắm mầu, tình mãi xin dài lâu. Xin ngàn đời yêu dấu, xin ngàn đời có nhau

ĐK. Xin dâng Chúa tình yêu như đóa hoa lòng thơm ngát hương nồng đượm thắm tình con Chúa ơi. Xin ban phúc bình an trong suốt cuộc đời cho mái gia đình được sống trong dòng hồng ân

2/ Tay cầm chắc đôi tay cho mơ ước thật đầy. Tay cầm chắc đôi tay ta vun xới ngày mai. Dù những khi đói nghèo hoặc những khi giầu sang. Xin trọn lời giao ước, xin trọn đời có nhau

3/ Vai kề sát đôi vai đi chung quãng đường dài, vai kề sát đôi vai ta đi tới ngày mai. Dù khó khăn chẳng ngại, hạnh phúc không nhạt phai. Xin trọn đời chung lối, xin trọn đời có nhau