MÃI MÃI BÊN NHAU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh1/ Đoan hứa yêu nhau cho đến, cho đến ngàn sau nhé. Đoan hứa yêu nhau cho đến thuở bạc đầu. Dù khi cay đắng hoặc khi hạnh phúc ấm êm. Mãi mãi bên nhau trên quãng đường trần. Mãi mãi bên nhau. Mãi mãi bên nhau người ơi! Một đời chung lối, một đời yên vui có đôi. Chúa sống trong ta khi giữ trọn ân tình. Tình yêu Thiên Chúa dẫn đưa đôi mình

2/ Yêu mãi nhge em yêu mãi ngàn sau nhé! Yêu mãi nghe anh cho đến thuở bạc đầu. Dù khi nắng ấm hoặc khi giông tố gió mưa. Kết ước hôm nay không dễ phai mờ. Mãi mãi bên nhau. Mãi mãi bên nhau dài lâu. Đường dài hạnh phúc mộng đời thênh thang có nhau. Chúa sẽ yêu thương ban phát mọi ơn lành. Ngài nguồn hạnh phúc dưỡng nuôi gia đình