TỪ BUỔI SỚM
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh1/ Từ buổi sớm Ngài đã nghe tiếng con, từ buổi sớm Ngàu đã nghe tiếng con. Từ hừng sáng con ước nguyện. Lời Ngài đến như nước lên. Từ hừng sáng con ước mong lời Ngài đến trong nắng hồng. Đời cuồng quay rã tời, tựa thuyền nan giữa khơi. Chỉ mình Chúa, Chúa cho con niềm hạnh phúc chốn dung thân. Chỉ mình Chúa, Chúa cho con niềm hạnh phúc và hỷ hoan

2/ Và lạy Chúa. Lạy Chúa xin lắng tai lời nguyện ước từ những khi sớm mai. Từ buổi sớm con khấn xin. Lời Ngài đến nơi trái tim. Từ buổi sớm con ngóng trông. Lời Ngài đến trong đáy lòng. Đời nhiều phen chán chường, chẳng còn nơi náu nương. Chỉ mình Chúa! Suối thiên ân niềm hạnh phúc chốn nương thân. Chỉ mình Chúa! Suối thiên ân niềm hạnh phúc và bình an