TÔI CHỈ CÓ MỘT ĐỜI ĐỂ SỐNG
Phạm Đức Huyến – Hữu ThưTôi chỉ có một đời để sống, một cuộc đời cậy tin yêu mến, một cuộc đời phục vụ tha nhân? Hay một đời đam mê tội lỗi? Tôi chỉ có một đời để sống, một cuộc đời lặng lẽ êm trôi, một cuộc đời tràn đầy công đức? Hay một đời tội lỗi ê chề?

Tôi chỉ có một đời để sống, hãy sống yêu thương và hết lòng mến Chúa. Tôi chỉ có một đời để sống. Yêu mến tha nhân và tín thác nơi Ngài.

Tôi chỉ có một đời để sống. Một cuộc đời sầu vương giăng mắc., một cuộc đời hỏa ngục chìm sâu? Hay một đời hạnh phúc thiên đàng?