DÂNG CHÚC
Thy Yên


1. Con hân hoan dâng lời hát kính, chúc tạ ơn Cha luôn yêu thương nhân thế vô bờ. Cha ban Ngôi Con Người đã xuống thế chuộc tội cho đoàn con lỗi câu thề. Này con đến hiến dâng Cha trót đời, đời tội lỗi yếu hèn nhiều chua cay. Dù không xứng với lòng Cha ưu ái, mãi xin tôn vinh Ngài.

ĐK. Chúc tụng Danh Ngài, vì tình Ngài ôi ngát say muôn đời. Cảm tạ ơn Ngài, vì tình Ngài luôn thắm tươi.

2. Con xin dâng lên ngàn nỗi luyến mến, ngợi khen Cha luôn thương ban hồng ân dư tràn. Tuy bao phen con lầm lỗi yều đuối đời nặng vương nhiều vết nhơ gian trần. Cầu xin Chúa đến cùng con suốt đời, dìu đưa con trên đường đời chông gai. Vì bên Chúa lo gì bao nguy khó, vững tin tôn vinh Ngài.