HẠNH PHÚC ĐỜI CON
Lm. Thái Nguyên1/ Hạnh phúc cuộc đời con là chính Chúa trong từng ngày ở giữa đời. Hạnh phúc cuộc đời con là chính Ngài đang sống trong tâm hồn con

ĐK. Cho con yêu mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là an vui

2/ Hạnh phúc cuộc đời con là sống chết để phụng sự tình yêu Ngài. Hạnh phúc cuộc đời con là sống trọn giây phút trong hiện tại này

3/ Hạnh phúc cuộc đời con là đem đến cho mọi người niềm tin an bình. Hạnh phúc cuộc đời con là hiến trọn cuộc sống cho hết mọi người