MẸ SỐNG BÌNH AN
Lm. Kim Long
1/ Mẹ luôn sống bình an vì luôn đón nhận công trình của Thiên Chúa nơi Mẹ, vì mẹ chắc chắn mình luôn sống theo tình yêu của Chúa Cha

ĐK. Xin giúp con quên mình hoàn toàn để cư ngụ trong Chúa, bất động bình an như thể tâm hồn con đã đến đời đời

2/ Từng giây phút niệm suy Mẹ vui đón nhận an bình của Thiên Chúa trong lòng, và vì ái tuất Mẹ ban phát cho đoàn con Mẹ dấu yêu

3/ Bình an Chúa tặng ban Mẹ luôn lắng sâu tâm hồn vào trong đó đêm ngày, huyền nhiệm đến mức làm cho chúng con tưởng như là của Mẹ

4/ Mẹ cảm nếm bình an chuyển giao tới cho muôn người lời di chúc Con Mẹ, “lòng đừng bối rối hãy tin Chúa tin Thầy đây và vững tâm”

5/ Mẹ thương giúp đoàn con làm sao giữ luôn an bình của Thiên Chúa trong lòng, trọn niềm tín thác đừng đeo bám hay bận tâm vào bản Thân ái