MẸ LÀ CỬA THIÊN ĐÌNH
Lm. Kim Long
ĐK. Mẹ là cửa thiên đình, Mẹ của lòng thương xót, Mẹ đứng đó, Mẹ đợi chờ, Mẹ tiếp đón, Mẹ dẫn các con Mẹ vào gặp Chúa thiên đình

1/ Đến được nhà Thiên Chúa là mục đích tối hậu của ta. Mẹ là người đầu tiên đã đi tới đích, Mẹ sẽ chỉ đường và đồng hành với ta khôn rời

2/ Sống là yêu Thiên Chúa vì thực Chúa chính là tình yêu. Mẹ là người dậy ta học yêu mến Chúa, hiện hữu trên đời chỉ là để mến yêu khôn ngừng

3/ Ánh bình minh soi chiếu của Hội thánh Chúa thực hiển vinh. Mẹ là Mẹ của muôn người trên cõi thế. Mẹ vẫn hy vọng vào từng người Chúa trao cho Mẹ