ÂN SỦNG MẸ LÃNH NHẬN
Lm. Kim Long
ĐK. Ân sủng mà Mẹ được lãnh nhận vượt trên mọi loài thọ sinh. Mẹ đổ tràn trên đoàn tín hữu tựa dòng suối chảy dạt dào

1/ Không ai từ nơi Mẹ ra về mà lại bệnh hoạn khổ đau hay không được hiểu biết về những mầu nhiệm trên trời

2/ Không ai từ nơi Mẹ ra về mà không đầy tràn hỷ hoan, bao nhiêu điều nguyện ước được lãnh nhận từ tay Mẹ

3/ Xin bang trợ xác thân mọn hèn nhờ Mẹ được mạnh khỏe luôn. Ân thiêng Mẹ thuyên chữa khỏi những tật bệnh linh hồn