CUỘC VIẾNG THĂM CỦA MẸ
Lm. Kim Long
ĐK. Cuộc viến thăm của Mẹ cần tiếp tục trong lịch sử nhân loại.Mẹ đem Chúa đến cho chúng con để chúng con đem Chúa đến cho muôn người

1/ Giữa những khổ đau và cằn cỗi, khi bị bao vây bởi thất vọng, hay bị cám dỗ đánh mất đức tin, cuộc viếng thăm của Mẹ là chính sứ điệp mang lại giải đáp cho bao mong đợi của chúng con

2/ Thấy nỗi thảm thương từ cuộc sống khi nhìn bao nhiêu kẻ bất hạnh, đôi lần thắc mắc trách cứ Chúa luôn cuộc viếng thăm của Mẹ và ánh mắt Người nhân từ tỏa sáng khơi lên hy vọng làm vững tin

3/ Có những kẻ khôn và tự mãn khi nhìn tôn nhan rạng rỡ Mẹ, đâu ngờ đánh mất hết những nghĩ suy, vội vã dâng lên Mẹ lời hát kính mừng, xin Mẹ chỉ giáo kêu van Con Mẹ ngự đến mau