TÌNH DÂNG HIẾN

ĐK. Lạy Chúa con tiến dâng lên, tình yêu con xin trao đổi tình yêu. Tình con dâng trao vào lòng Chúa, cho tình Chúa tuôn đổ vào lòng con.

1/ Con muốn Chúa cùng con nên một trong hơi thở buồn vui cuộc đời, trong lam lũ mồ hôi nước mắt, trong tiếng khóc nức lẫn tiếng cười

2/ Con muốn xác hồn con nằm gọn vòng tay Chúa, sưởi ấm vòng tay Chúa dịu êm âu yếm vòng tay Chúa nhóm lửa mến thương

3/ Con muốn mắt lòng con dán chặt nhan Chúa thật từ ái vô ngần để lòng con chẳng còn quyến luyến nguyện dâng hiến trót cả tấm Thân ái,

4/ Con muốn cúi hôn dưới chân Người bàn chân mở rộng Máu tuôn trào bàn chân Chúa hằn in dấu vết chân cất bước xóa hận thương đau