KÝ THÁC CHO CHÚA (Tv 36)
Lm. Thành Tâm

1/ Hãy tin tưởng vào Chúa! Hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho ta được phỉ chí toại lòng. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay

ĐK. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa, Người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa, Người sẽ ra tay

2/ Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối mà họ dõi theo dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì có Chúa Người đã cầm tay

3/ Hãy nguôi cơn giận bỏ đi gay gắt! Chớ mãi hận thù mà thành bất lương. Vì phường gian ác sẽ mau tiêu diệt. Còn ai hiền lương thì Chúa ban bình an