TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Lm. Thái Nguyên1/ Tôn nương hỡi xem đi và lắng nghe nào. Hãy quên đi dân tộc, hãy quên nhà phụ Thân

ĐK. Kìa phu quân đã đến, hãy ra đón Chúa Kitô

2/ Bao hương sắc Quân Vương Người rất yêu vì chính Vua là Chúa nàng, đến bên phục vụ Người

3/ Bao vui sướng hoan ca điệu hát cung đàn, biết bao người tiến vào, đến trong tận hoàng cung

4/ Đây công chúa xiêm y dệt gấm thêu vàng, với trang phục huy hoàng, diễm lệ thật đẹp xinh