YÊU NHƯ CHÚA YÊU
Lm. Kim LongĐK. Sứ mệnh của tôi là yêu thương hết mức. Yêu như Chúa yêu, yêu một cách nhưng không hầu cho muôn người cảm nếm được mạch nguồn, được đại dương tình yêu

1/ Sống đời Kitô hữu là sống nếp sống của Thiên Chúa, là nhìn với cái nhìn tình yêu của Người

2/ Hãy học theo gương Chúa là sống kiếp sống ở dương thế mà lòng những hướng về Cha chẳng ngơi

3/ Xuất hiện nơi tim Chúa, tình Chúa dẫn bước mỗi giây phút thầm nguyện sẽ đắm mình vào đây trọn đời