XIN ĐỪNG BỎ CON
Lm. Trọng Khẩn
1/ Con nào có biết con nào có hay chính con đây mang hình ảnh Ngài. Con không biết hay là con lãng quên? Chúa thì vẫn biết thân phận chúng con bởi đam mê thú vui xác thịt nên quên mất chính Ngài trong chúng con.
ĐK. Chúa hỡi xin đừng bỏ con! Chúa hỡi xin đừng bỏ con! Dù giờ này con vẫn chưa cải hối. Chúa hỡi xin đừng bỏ con! Chúa hỡi xin đừng bỏ con! Con ăn năn và quyết không tái phạm

2/ Con nào có biết con nào có hay chính tay con mang Thánh Thể Ngài. Con không biết hay là con kém tin. Con không biết hay là con kém tin. Chúa thì vẫn biết thân phận chúng con vốn mong manh và hay phản bội, vẫn thất hứa hơn là hay thủy chung, vẫn thất hứa hơn là hay thủy chung

3/ Con nào có biết con nào có hay mỗi khi con ghét ghen giận hờn, con đánh mất chính Ngài trong chúng con, con đánh mất chính Ngài trong chúng con. Chúa thì vẫn biết con người chúng con thuở ban sơ đã mang tội lụy, nay vẫn thế nếu Ngài không xót thương, nay vẫn thế nếu Ngài không xót thương