HÃY SỐNG KHOAN DUNG
Vinam
ĐK. Hãy sống trong Tình Chúa Trời, yêu thương là điều răn mới. Hãy cất lên ngàn tiếng cười cho xanh thắm lên tình người. Cho con tim không dối gian, yêu thương luôn chứa chan sống vui trong bình an. Và luôn khoan dung luôn thứ tha, quên đi bao bất hòa giữa anh em một nhà.

1/ Ngày xưa khi bé thơ, mẹ ru khẽ này này bé ơi! Đến lúc lớn khôn rồi con hãy biết mến thương mọi người, vì Chúa đến sống giữa trần gian Ngài khoan dung tha hết tội ta.

2/ Đừng khơi thêm vết hằn, đừng nung nấu hận thù đớn đau, hãy thứ tha cho nhau thì cuộc sống sẽ luôn tươi màu, vì Chúa đến sống giữa trần gian Ngài khoan dung tha hết tội ta.

3/ Niềm vui như nắng trời tràn lan đến cuộc đời mến thương, hãy sống cho mọi người tình bác ái thắm trên môi cười, vì Chúa đến sống giữa trần gian Ngài khoan dung tha hết tội ta.