ĐIỀU RĂN CỦA THẦY
Ý VũĐK. Yêu thương nhau là điều răn Thầy trao ban cho chúng con, yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đỉnh cao gọi lòng con luôn hướng lên, yêu thương nhau đường đưa con vào hạnh phúc cõi Thiên Đường.

1. Thầy dạy con một tình yêu biết thứ tha, mở đường cho người lầm lỡ thoát ngã sa. Là tình yêu tìm lại con chiên lạc lối, hối bước chân xa cất tiếng hoan ca quay về. Thầy dạy con một tình yêu dám dấn thân, đời cần nhau làm dịu đi những vết thương, là tình yêu người SA MA nhân hậu ấy, cứu giúp nhau qua cơn hoạn nạn chẳng từ nan.

2. Thầy dạy con một tình yêu xóa bất công, đời đẹp hơn từ con tim biết cảm thông. Là tình yêu của Gia Kêu được đổi mới, đón lấy tin vui đã chia san bao lời nguyện. Thầy dạy con một tình yêu nối cách ngăn, gọi riêng tư cùng hiệp thông những ước mong, là tình yêu một cây nho muôn cành nhánh, kết trái đơm bông gởi trao cuộc đời ngọt ngon