XIN HIẾN DÂNG
Lm. Nguyễn Mộng HuỳnhĐK. Lạy Chúa! Con xin hiến dâng. Đời con xin trao về Chúa. Cho tình Chúa tuôn đổ vào lòng con.
1/ Con muốn Chúa cùng con nên một trong hơi thở buồn vui cuộc đời, trong lam lũ mồ hôi nước mắt, trong tiếng khóc hay trong tiếng cười.

2/ Con muốn Chúa cùng con nên một khi đói khổ hoặc lúc sang giàu, khi hạnh phúc hoặc khi đau đớn, khi yếu đuối hay khi vững vàng

3/ Con muốn hát bài ca cảm tạ cho tình Trời hòa với tình người. Con muốn hát bài ca cảm mến dâng tiến Chúa tim con thắm tình