CÂY PHÚC VƯỜN THIÊNG
Lữ HànhĐK. Tựa cây phúc vườn thiêng trăm sắc ngàn hương đơm bông mà kết trái. Ôi Mẹ Chúa thiên đình đoàn con cái nghiêng mình kính chào Mẹ rất đẹp xinh. Đời gai góc khổ đau con có Mẹ thương bên con dìu bước tới, con tựa cánh chim trời tìm cây phúc nương mình qua ngày trời giông mưa

1/ Lòng yên vui dường bao mỗi khi nghe danh Mẹ yêu, tựa con thơ mừng vui khi thấy có Mẹ kề bên, con gọi tên Maria tiếng yêu ngọt ngào trên môi

2/ Đời như sông chảy xuôi cuốn trôi con thuyền đời con, dòng sông luôn đục trong lôi kéo thân gầy đời con, biết làm sao giữ trinh trong? Khẽ gọi thầm Mẹ yêu ơi

3/ Nhịp cầu tre đời con gió giông bão mưa từng cơn, bàn chân đi nặng mang chẳng biết thân này làm sao. Khó đường đi Mẹ dắt con đi con vượt đường đời yên vui