CÂY PHÚC VƯỜN THIÊNG
Hương Phong
ĐK. Cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương (cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương). Sương tình yêu tắm gội cho ngày thêm tươi xanh. Lá ngành vờn rung rinh. Cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương (cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương). Đây ngàn hoa muôn màu sắc rực hương tươi thơm. Khắp trần đồng ca mừng. Maria, trong bao la, thần thánh vang ca. Ngợi khen quyền Nữ Vương trời đất. Ôi nguy nga Maria ngự giữa hương hoa triều thiên giãi sáng trưng rạng rỡ.

1. Dưới bóng chiều lá hoa ủ hương sầu. Trần gian cô đơn đen tối. Lúc gió về nắng xuân tỏa muôn màu. Nhuộm xanh vườn thiên quốc ánh Nữ Vương đẹp tươi.

2. Hướng cõi trời giáo dân chuyển cung đàn, ngợi khen Nữ Vương xinh tốt. Chiếu mắt nhìn lũ con thỏa reo mừng. Mẹ đem làn hương ấm tỏa khắp nơi trần gian.