ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Dương Thiệu Tước
Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng?

Công đức sinh thành. Người ơi đừng quên: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, thế mới là hiền nhân. Vì đâu, anh nên người tài ba? Hãy nhớ công sinh thành. Vì ai, mà có ta?

Uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiếu. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.