DÂNG CHÚA CUỘC ĐỜI
Lm. Nguyễn Văn Tuyên
1/ Dâng lên Chúa tình thương bao nguy khó trên đường. Này những tiếng nài van, ngàn tiếng khóc thở than. Dâng lên tiếng kinh cầu ngàn mơ ước đẹp mầu. Dâng năm tháng lao động và giá lạnh mùa đông

ĐK. Chúa hãy nhận này của lễ đời con. Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con. Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Xin chúc lành và gìn giữ đời con. Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh, thánh hiến đường đời khổ đau tới quê thiên đình

2/ Dâng lên Chúa niềm tin bao năm tháng đi tìm, này những tiếng cầu kinh xin ơn Chúa Thần Linh. Dâng lên Chúa tâm hồn. Dâng lên Chúa trí khôn. Dâng lên Chúa linh hồn, cầu Chúa bảy nguồn ơn

3/ Dâng lên Chúa mẹ cha xin ơn thánh chan hòa. Nguyện dâng Chúa đàn con, nồng hơi ấm tình son. Dâng lên Chúa tiếng cười, đẹp tươi mãi cho đời. Dâng lên Chúa tháng ngày và ước vọng ngày mai