MẸ CÓ VỊ TRÍ HÀNG ĐẦU
Lm. Kim Long
ĐK. Mẹ có vị trí hàng đầu giữa những người nghèo khó và bé mọn của Chúa, những người hy vọng và tin chắc nhận ơn cứu độ

1/ Mang bản tính nhân loại như ta nhưng Mẹ giữ địa vị duy nhất trong chương trình cứu độ. Mẹ không khi nào cản ngăn hành động tình yêu Thiên Chúa ở Con Mẹ

2/ Ôi phẩm chức Mẹ thật cao quang luôn được Chúa trọn niềm thương mến nên luôn ở với Mẹ. Mẹ cũng một lòng thủy chung, lời Người Mẹ luôn suy ngắm ở trong lòng

3/ Ngay cả giữa trăm ngàn hiểm nguy luôn bền vững một lòng tin kính, ngước trông Mẹ sớm chiều là ta cảm nghiệm được ngay lòng đại từ bi của Chúa ở nơi Mẹ