MẸ ĐÁNG YÊU
Lm. Kim LongĐK. Đối với Thiên Chúa Mẹ đáng yêu thương nhất, tràn đầy yêu thương nhất và được yêu thương nhất trong các tạo vật

1/ Mẹ đứng hàng đầu trong những người nghèo khó và bé mọn của Chúa, những người từng hy vọng và nhận được ơn cứu độ khi lòng vững tin

2/ Đường dẫn về trời bao trở ngại chặn bước và ba thù lôi kéo. Vững lòng nhìn lên Mẹ cảm nhận hồng ân Chúa từng ban tặng đỡ nâng

3/ Mẹ cũng người phàm nhưng dẫn đầu cộng tác vào chương trình của Chúa, cứu độ trần gian này việc làm vì yêu của Ngài Mẹ nào cản ngăn