TÌNH CHA
Phan Ngọc Hiến
1. Khi con đi phương xa Cha vẫn ngóng trông ngày qua. Khi con đang đi hoang Cha vẫn ngóng trông đợi chờ. Tình Cha tha thiết đón con trở về, tình Cha quên hết tháng năm lỗi lầm
Con ơi! Hãy quay về đi

2. Khi con đang đi hoang phung phá tháng năm mộng ước, trong tim Cha yêu thương con vẫn mãi như ngày nào. Về đây đi nhé! Tối tăm giã từ, tình Cha tha thứ sẽ không chần chừ. Con ơi! Hãy quay về đi

3. Khi con đang đi hoang Cha vẫn mãi luôn tìm kiếm, khi con đang lang thang Cha vẫn giang tay đợi chờ, và khi trông thấy bóng con trở về, òng Cha vui sướng xóa tan não nề. Mau mau! Hãy ăn mừng đi

Coda. Vì con ta đó tưởng đâu chết đi, mà nay vẫn sống cố vươn trở về. Mau mau! Hãy ăn mừng đi, nồng nàn tình Cha ra khơi, dìu về đời con chơi vơi, khắp nơi reo ca mừng vui