LỄ CHÚA BA NGÔI
Hải TriềuĐK. Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Thần. Chúc tụng tôn vinh vì Người hằng xót thương, vì Người hằng xót thương chúng ta.

1/ Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người có là gì mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân ra gì mà Chúa cứ phải bận tâm?

2/ Chúa tạo dựng tuyệt mỹ con người, ban vinh quang danh dự mũ triều, đặt tay làm chủ công trình mà Chúa đã tạo tác, dựng nên con người chẳng chút kém bậc thần linh.