CÓ MỘT TÌNH YÊU
Bạch Quỳnh



1/ Có một tình yêu để tôn thờ, có một tình yêu để thương nhớ. Tình yêu Thiên Chúa cao siêu, bao la ai nào suy thấu. Tình yêu mẹ cha hải hà, ai dò cho biết cạn sâu.

ĐK. Muôn lạy Chúa nguồn tình yêu, nguyện thương giúp con sớm chiều luôn thảo hiếu. Xin dâng về Chúa đời mẹ cha, nguyện cho tháng năm tuổi già thêm ơn nghĩa Chúa.

2/ Vất vả ngược xuôi cả cuộc đời, gió bụi đường xa bền tâm chí. Vẹn tin nơi Chúa khoan nhân, chăm lo dưỡng dục con cháu. Đời nay cậy tin vững vàng, sẽ được vinh phúc ngàn sau.

3/ Nhớ về mẹ cha phải ghi lòng, những lời nhủ khuyên mà tuân giữ. Thành tâm xin Chúa cao quang, vững bước trên đường tươi sáng. Phù hoa trần gian chẳng màng, xứng là con của mẹ cha