VINH DANH BA NGÔI
Lm Thái Nguyên1/ Nhìn trời xanh bao la bát ngát, nhìn ruộng đồng cỏ hoa xanh tươi, nhìn cây trái trổ sinh thơm ngọt, chính Chúa Trời tạo tác cho con người.

ĐK. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, Chúa Thánh Thần muôn kiếp, tự muôn đời như chính hiện nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại.

2/ Loài người trong hư vô muôn kiếp. Được tạo dựng trở nên con Cha. Ngày nào đã đành tâm phản bội. Đấng Cứu Chuộc lại đến cho con người.

3/ Nhờ tình yêu Ngôi Hai giáng thế. Mà loài người từ đây hân hoan. Từng ngày mới được thêm vững vàng, với Thánh Thần nguồn sống luôn tuôn tràn.