ĐỨC TIN CON CỨU CON
Gm. Nguyễn Văn HòaĐK. Đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Đức tin con đã cứu con hãy về bình an

1/ Lạy Ngài cho con đức tin, tin Ngài quyền năng vô biên. Nhưng giữa biển đời chuân truyên xin Ngài ban xuống niềm tin con cầu xin

2/ Phận người u mê kém tin nơi Ngài tình Cha vô biên, xin Chúa thương đời truân chuyên cho đoàn con vững niềm tin nơi tình Cha

3/ Dù ngàn phong ba khó nguy, tin vào tình Cha bao la trung tín theo đường thánh giá, quyết lòng minh chứng tình Cha, ân tình Cha