MỐI TÌNH HUYỀN SIÊU
Sr. Hiền Hòa1/ Khúc nhạc tình yêu làm đắm say tình người. Chúa đưa con vào mối tình huyền siêu. Ngài đã biết con, yêu con từ thuở nào. Ôi ngọt ngào cao quí dường bao, bước đường đời con tình Chúa luôn đổ tràn, gian nan vô vàn đời con vẫn bình an. Giữa cơn sóng ngàn cho con luôn can trường để loan truyền tình Chúa yêu thương

ĐK. Xin trọn đời tri ân tình Chúa Trời, ôi tình tuyệt vời tình chung thủy chẳng vơi, dẫu cuộc đời bao yếu đuối nổi trôi. Chúa luôn kêu mời đẹp ngời đời hiến dâng

2/ Ước nguyện đời con tình Chúa luôn đẹp màu, dẫu bao u sầu bước đường bể dâu. Lời hứa sắt son tim con tình vẹn tròn, xin trọn đời dâng Chúa mà thôi, với trọn tình yêu nguyện sống cho lời Ngài, hy sinh không ngại lòng tin kính chẳng phai. Sáng danh Chúa Trời ôi yêu thương cao vời để muôn người hạnh phúc không vơi