CON ĐÃ HIỂU
Lm. Hoài Đức
1/ Chúa cao sang uy quyền hỡi. Cớ sao náu thân đêm ngày? Hứng đau đớn muôn ngàn nỗi giữa nơi tối tăm lưu đày. Ôi Chúa Giêsu con đã hiểu rồi: Bởi xót thương con nên Chúa trên trời đành tâm náu mình trong bánh con để giây phút giúp con trên cõi đời

ĐK. Lạy Chúa từ bi nhân lành khôn xiết, hãy đoái thương nhìn đoàn con tha thiết. Kính dâng đôi lời tâm huyết, xin Chúa ban muôn hồng ân. Lấy máu nhiệm mầu rửa con tinh khiết, giây phút giữ gìn hồn con băng tuyết, nhất tâm con từ nay quyết yêu Chúa cửu trùng chí nhân

2/ Chốn thiên quốc muôn thần thánh hát trăm khúc ca êm đềm, cớ sao Chúa lại tìm tránh xuống trong bánh con mọn hèn. Ôi Chúa Giêsu con đã hiểu rồi: Muốn giúp sức con nên Chúa trên trời đành tâm náu mình trong bánh con để giây phút dưỡng nuôi con trên đời