THÁNH Ý CỦA NGÀI
Sr. Chu Linh
1/ Cứ dấu này mà thế gian nhận biết sống yêu thương là chứng tá Tin mừng khi mở lòng từ bỏ ý riêng tư, con hòa mình trong dòng sống khốn cùng, để cho đi không mong gì đáp lại, để ùi an không vì được ủi an, để cảm thông và xua đi mờ tối. Chúa ơi thánh ý của Ngài muôn đời yêu thương

ĐK. Lạy Chúa! Chúa chính là gia nghiệp đời con. Chúa cính là hạnh phúc của con, con khao khát tìm, khao khát tìm tình yêu vô biên. Lạy Chúa dẫu bước đường gian khổ trần ai mãi có Ngài cùng bước bên con. Tin không đổi dời, yêu thương suốt đời. Ôi tình Ngài đẹp thắm khôn vơi

2/ Chúa dắt dìu từng bước chân nhỏ bé, nối nhịp cầu niềm tin đã phai mờ, kho trong lòng đầy những nỗi âu lo con lặng trầm mong đợi Chúa thương nghe. Từng phút giây Chúa am tường tất cả, chẳng đổi thay ân tình Ngài đỡ nâng, hằng cậy trông dù tin yêu cạn lối. Chúa ơi thánh ý của Ngài xin được vâng nghe

3/ Giữa biển đời thuyền nổi trôi hờ hững. Chúa nhân từ Ngài dẫn lối an bình, suốt một đời tìm ý Chúa không ngơi, con dìm mình trong tình mến tuyệt vời. Ngài yêu thương con vui mừng đáp lời, tình hiến dâng đáp lời mời hiến dâng, vạn lời ca dệt muôn câu trìu mến. Chúa ơi thánh ý của Ngài ca hòa vang xa