NẾN HỒNG DÂNG TIẾN
Sr. Chu Linh
1 / Xin dâng ngọn nến hồng cháy nồng tình yêu mến, sưởi ấm muôn cõi lòng trong đêm lạnh giá băng, con nghe Mẹ khuyên dạy sống công bình bác ái. Mẹ ánh sao đêm trường dẫn con về thiên đường.

ĐK: Ave Maria, Ave Maria, muôn ngọn nến dâng cao, tình mến yêu dạt dào, dâng ngàn tiếng tôn vinh, Mẹ diễm phúc thiên đình. Ave Maria, ave Maria.

2/ Xin dâng cuộc sống này chan hòa tình yêu mến,vang tiếng ca đáp lời con thi hành ý Cha, theo gương Mẹ mỗi ngày sống khiêm nhường tín thác Mẹ ánh trăng trên ngàn, sống bên Mẹ yên hàn

3 / Xin dâng phận yếu hèn khi dầu đèn sắp tắt, gương Nữ Trinh sẵn sàng khôn ngoan và tín trung, con như người khốn cùng sống mê lầm đấm đuối. Mẹ dẫn đưa con về suốt đêm dài u hoài