CHÚA HỠI CON VỀ
Lm. Nguyễn Văn Tuyên
1/ Yếu đuối con bội hứa, ăn năn mi lệ ứa. Chúa hỡi con nhìn Chúa xin thứ tha. Kiếp sống xa tình Chúa, đơn côi trong tội lỗi, hôm nay con tìm Chúa quay trở về

ĐK. Chúa hỡi! Đón con về yêu thương trong mái nhà, bên Cha vui thái hòa nhận ơn thứ tha. Chúa hỡi! Con trở về bên Cha, vui Nước Trời, hoan ca tình muôn đời thờ Chúa nơi nơi

2/ Bóng tối xa chìm đấm, tâm tư ôi sầu đắng, bơ vơ trong cuộc sống tim trái ngang. Hôm nay con tìm Chúa, xin ơn Tin Cậy Mến, trung trinh thắp ngọn nến xin đáp đền

3/ Chúa biết con bội ước, yêu thương con từng bước Chúa hỡi sao tình Chúa hơn biển khơi. Thắp sáng lên ngọn nến, ăn năn Tin Cậy Mến, dâng lên Cha từ ái tim u hoài