XIN ĐƯỢC THẤY TÔN NHAN
Nguyên Kha
1/. Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền. Xin thương dân Chúa tháng ngày điêu linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ và tình Chúa yêu thương hộ phù.

ĐK: Lạy Chúa con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa con tin con trông cậy hết lòng. Con yêu Chúa hết tâm hồn hết trí con

2/. Xin thương nâng đỡ con trong cuộc đời. Nên nơi nương náu lúc gặp nguy nan. Khi con giao tranh Chúa nên sức mạnh và là thuẫn che chở an toàn.

3/. Trong đêm u tối cô liêu mịt mùng. Xin nên ánh sáng chiếu dọi tâm can. Khi trên đôi mi tuôn trào suối lệ tình Ngài đến an ủi vỗ về