CHÚA LÊN TRỜI
Lm. Từ DuyênĐK:Thôi đừng đứng nhìn, nhìn trời cao nơi cuối chân trời. Đừng chi tiếc nuối nào ta hãy về làm chứng khắp nơi cùng đi loan báo tin vui về Ngài.

1/. Chúa lên trời bóng Ngài xa khuất ngàn mây con đây đưa mắt nhìn theo ngỡ ngàng rồi đứng ngẩn ngơ. Ngài ra đi về cùng với Chúa Cha để gửi muôn vàn ân phúc tình Ngài thương con thật lớn lao.

2/. Chúa lên trời nhưng Ngài không bỏ mặc con luôn luôn dõi bước đời con tháng ngày đổ xuống bình an. Ngài ra đi về cùng với Chúa Cha để gửi Thánh Thần chân lý từng ngày yêu thương và ủi an.