CHUỖI ĐỜI LỜI KINH
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
1/ Từng ngày tháng Chúa ơi đây lời kinh thắp sáng cuộc đời. Từng ngày tháng lướt trôi đời con dâng hết cho Người. Đời rồi có tiếng ca phận người lấp lánh hoa, bàn tiệc thánh thế nhân cùng tự hiến xác Thân ái,

ĐK. Chút tình con ngây dại xin đặt trong tay Chúa, chuỗi đời theo nhau chạy trên dòng kinh sớm chiều

2/ Từng ngày sống Chúa ơi đây mùa vui thắm ngát nụ cười, từng ngày sống héo hon mùa thương chất ngất u buồn, từng ngày sống Chúa ơi mùa mừng hái nỗi vui, từng ngày tháng lướt trôi là tận hiến suốt đời