VUI SƯỚNG BIẾT BAO
Đinh Công Huỳnh
Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: “ Nào chúng ta, nào chúng ta mau mau tiến vào nhà Chúa”.
1. Tôi vui sướng dường nào khi nghe họ nói với tôi: “ Nào chúng ta nhanh chân cùng nhau tiến về nhà Chúa. Mau ra đón chúng tôi mừng vui hỡi thành Gia-liêm. Chân chúng tôi đã dừng lại ở nơi cung điện nhà ngươi.

2. Muôn dân bốn phương trời chen nhau tìm đến thánh đô. Cùng tán dương qua bao kỳ công Chúa đã tạo tác. Gia-liêm đã cất thành bởi tay Chúa đầy quyền uy. Ngươi ví như một thành trì mọi phần đã được hợp nhất.

3. Muôn dân rất vui mừng hoan ca mừng chúc Thánh Danh. Vì Đức Chúa oai phong đặt đây pháp đình Đa vít. Theo như đúng giới luật đã định của Is ra en. Đây thánh đô bao ngọc ngà để đoàn dân Người thờ kính.