VÌ CHÚA YÊU CON
Đinh Công Huỳnh
1/ Khi nhìn Chúa dang rộng vòng tay, trên thập giá cứu độ trần ai. Bao con đường hằn in dấu chân, ôi đau thương Chúa đã đón nhận. Nhưng con đây mê say tình đời, ngụp lặn giữa biển mù khơi. Con vẫn biết thân phận lầm than, nên Ngài xuống ban nhiều hồng ân. Ôm nhân loại vào trong trái tim, yêu thương ta Chúa yêu trọn tình. Không suy toan dâng trao đời mình chịu nhục chết trên thập hình.

ĐK: Để rồi từ đó con an vui trong đời, để rồi từ đó con hát ca ngàn nơi. Về tình yêu thương Chúa thiết tha không nhạt nhòa. Ngài hằng dìu dắt trên bước đường con qua.

2/.Ôi lạy Chúa con hằng tựa nương, cho dù biết bao lần lụy vương. Tay dang rộng chờ mong đón con, bao năm qua xác xơ hao mòn. Nay con xin ăn năn trở về, một lòng tránh xa phù vân. Con đã biết lỗi lầm ngày qua, xin Ngài hãy khoan hồng lượng tha. Cho con về gần nên thánh nhan, tim reo vang khúc ca ân tình. Như con thơ sống vui an bình một đời nép bên mẹ hiền.