BÁNH VỚI RƯỢU
Lm. Kim Long
1. Đây lao nhọc của bao người dầu dãi phong sương qua ngày đêm trên từng nương lúa. Nay có được tấm bánh thơm bao nỗi hân hoan chan chứa lòng dâng về Thiên Chúa.

ĐK. Bánh với rượu thơm ngát, cùng tiến dâng lên với tấm lòng yêu mến của chúng con đây. Tiếng khấn nguyện tha thiết, tựa khói hương bay Chúa khứng nhận ban xuống hồng phúc dư đầy.

2. Đây ly rượu thực thơm nồng được ép nên do muôn chùm nho bao người vun tưới. Tay Chúa rộng rãi khứng ban, nay chúng con xin tiến Ngài theo làn hương mới.